Veilige stroom is net zo vanzelfsprekend

als het gemak dat elektriciteit geeft.

Kortsluiting, brand of erger

Kortsluiting brand of erger..

Veilige stroom is net zo vanzelfsprekend als het gemak dat elektriciteit geeft. Zo vanzelfsprekend dat veiligheid amper een issue is. Ten onrechte. Kortsluiting is een alledaags fenomeen ...

Lees verder...

Werkgeversverplichting

Werkgeversverplichting

Conform de Arbowet bent u als werkgever verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en daarmee voor veilige toepassing van elektriciteit. Op basis van de NEN 50110 ...

Lees verder...

NEN 3140 inspectie

NEN 3140 inspectie

Veiligheid van elektrische installaties en apparatuur is bij wet geregeld en vastgelegd in de NEN 3140 norm. Deze richtlijn omvat een periodieke visuele inspectie en meting van bestaan de ...

Lees verder...

Onderhoud en preventie

Onderhoud en preventie

De inspectie wordt afgerond met een praktische, overzichtelijke rapportage die een oordeel geeft over de staat en het functioneren van de installatie. Dit maakt een vergelijk bij latere ...

Lees verder...